Geschiedenis

In 1948 werd voor het eerst een concertfestival gehouden, bedoeld als muzikale presentatie van de overwegend agrarische bevolking in het toen nog wat geïsoleerde eiland Hoeksche Waard. Naar aanleiding van deze kennelijk succesvolle manifestatie werd in 1949 de Federatie van Muziekverenigingen “De Hoeksche Waard” opgericht met als doel elk jaar zo’n festival te organiseren. Van begin af aan werden eisen gesteld aan de kwaliteit van de concertfestivals; zo werd bepaald dat er geen kermis vermakelijkheden zouden worden toegelaten en moesten de prestaties van de deelnemende orkesten worden beoordeeld door een team van juryleden welke aan de vereniging met het hoogste aantal punten een wisselbeker zou toekennen.

Kwaliteit en rivaliteit hebben van meet af aan dan ook een grote rol gespeeld bij de festivals en hoe verschillend hierover wellicht werd gedacht, een feit is dat juist onder invloed van deze elementen het muziekleven in de Hoeksche Waard tot zeer grote bloei kwam en men zich kon meten met landelijke muziekwedstrijden.

Deze vooruitgang bleef niet beperkt tot de sectie harmonie-fanfare want ook de drumbands, welke voornamelijk werden ingeschakeld om wat meer kleur en fleur aan het concertfestival te geven, kregen vanaf 1959 hun eigen onderlinge wedstrijden en vanaf 1976 werd daaraan ook deelgenomen door majorettepelotons.

Aanvankelijk werden alle activiteiten gehouden in de open lucht, op sportvelden, waarbij het publiek op veilingkisten was gezeten, maar vanaf 1970 werden de festivals in overdekte locaties zoals  (sport)hallen georganiseerd.

Ook op het gebied van de muzikale ontwikkeling van de jeugd liet de federatie zich niet onbetuigd en werden vanaf 1984 jaarlijks jeugdfestivals georganiseerd, soms voorafgegaan door een play-in.

Naast al deze activiteiten, gericht op de verenigingen, heeft de federatie zich ook ingezet voor de individuele muzikant, tamboer, majorette/twirler door het organiseren van solisten concoursen waarvan het kwaliteitsniveau boven het landelijk gemiddelde lag.

Doch de federatie heeft zich niet alleen begeven op het terrein van wedstrijden, want naast de overigens gezonde rivaliteit bij de festivals, werd ook de onderlinge samenwerking gestimuleerd door het organiseren van uitwisselingsconcerten en gezamenlijke taptoes op hoogtijdagen. Het beste bewijs voor de saamhorigheid werd wel geleverd bij de oprichting van een brassband in 1975 welke niet ten koste van maar dank zij de verenigingen tot stand kwam. Elf jaar lang heeft deze band op hoog niveau stand weten te houden.

Als blijk van verdienste voor de samenleving werd aan de federatie en de toen 15 bestaande muziekverenigingen in 1982  de Prijs van de Hoeksche Waard toegekend door de Stichting Hoeksche Waards Belang.

Een bekend spreekwoord luidt: “Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten”.

Door de muzikale progressie binnen de wereld van drumbands en majorettepelotons verdwenen aan het eind van de vorige eeuw deze groepen meer en meer uit het straatbeeld. Sommige drumbands werden opgeheven, andere  werden omgevormd tot slagwerkensemble en de majorettepelotons die zich nog wisten te handhaven gingen zich toeleggen op de dans/twirl. Als gevolg van deze ontwikkelingen bleken de festivals voor deze groepen niet levensvatbaar meer te zijn en zo vond het laatste festival plaats in 1999. In 2007 werd de organisatiestructuur van de federatie gewijzigd en werd gezocht naar een nieuwe opzet  welke leidde tot een groots opgezet concertfestival in 2011.

Inmiddels was echter ook de belangstelling verdwenen voor de tot dan toe gekozen vorm van het concertfestival met toekenning van punten voor de geleverde prestatie en zo werd voor het laatst een dergelijk festival gehouden in 2010.

Wim van Dam

Erevoorzitter FMHW

 

Anno 2013 legt de Federatie zich meer toe op het stimuleren van de musicerende jeugd en het blijven betrekken van alle muziekverenigingen bij het muzikale landschap dat de Hoeksche Waard rijk is.

Onderstaand een overzicht van de winnaars van het HW Festival.

Vanaf 2001 is het Festival gesplitst in 2 avonden. Een avond voor de 1e divisie-orkesten en één avond voor orkesten die uitkomen in de 2e t/m 5e divisie.

Jaar Plaats Winnaar
2010 Numansdorp

1e divisie: De Bazuin Oud-Beijerland
2e t/m 5e divisie: Bfo DaCapo - Heinenoord

2009 Numansdorp

1e divisie: Wilhelmina - Numansdorp
2e t/m 5e divisie: Onderling Genot - Strijen Sas

2008 Numansdorp

Jubileumviering

2007 Numansdorp

1e divisie: Crescendo - Zuid-Beijerland
2e t/m 5e divisie: Na Lang Streven - 'sGravendeel

2006 Numansdorp

1e divisie: Prinses Juliana - Klaaswaal
2e t/m 5e divisie: Bfo DaCapo - Heinenoord

2005 Numansdorp

1e divisie: Crescendo Zuid-Beijerland
2e t/m 5e divisie: Maasmuziek - Puttershoek

2004 Numansdorp

1e divisie: Crescendo Zuid-Beijerland
2e t/m 5e divisie: Bfo DaCapo - Heinenoord

2003 Numansdorp

1e divisie: Na Lang Streven - Klaaswaal
2e t/m 5e divisie: Bfo DaCapo - Heinenoord

2002 Numansdorp

1e divisie: De Bazuin Oud-Beijerland
2e t/m 5e divisie: Bfo Da Capo - Heinenoord

2001 Numansdorp

1e divisie: Na Lang Streven - Klaaswaal / Crescendo - Zuid-Beijerland

2e t/m 5e divisie: Binnenmaas-Puttershoek

2000 Mijnsheerenland

Crescendo - Zuid-Bijerland

1999 Mijnsheerenland

Crescendo - Zuid-Beijerland

1998 Mijnsheerenland Jubileumviering

1997

Mijnsheerenland

Wilhelmina - Numansdorp

1996

Numansdorp

Crescendo - Zuid-Beijerland

1995

Mijnsheerenland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1994

Mijnsheerenland

Crescendo - Zuid-Beijerland

1993

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal

1992

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal

1991

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal / Crescendo - Zuid-Beijerland

1990

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal

1989

Klaaswaal

Na Lang Streven - Klaaswaal

1988

Numansdorp

Jubileumviering

1987

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal

1986

Maasdam

Crescendo - Zuid-Beijerland

1985

Mijnsheerenland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1984

Oud-Beijerland

Prinses Juliana - Klaaswaal

1983

Mijnsheerenland

De Bazuin - Oud-Beijerland

1982

Oud-Beijerland

Prinses Juliana - Klaaswaal

1981

Mijnsheerenland

Prinses Juliana - Klaaswaal

1980

Mijnsheerenland

Prinses Juliana - Klaaswaal

1979

Oud-Beijerland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1978

Mijnsheerenland

De Bazuin - Oud-Beijerland (jeugdorkest)

1977

Mijnsheerenland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1976

's-Gravendeel

Harmonie - Oud-Beijerland

1975

Strijen

Na Lang Streven - Klaaswaal / Crescendo - Zuid-Beijerland

1974

Oud-Beijerland

De Bazuin - Oud-Beijerland

1973

Oud-Beijerland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1972

Oud-Beijerland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1971

Puttershoek

Na Lang Streven - Klaaswaal

1970

Oud-Beijerland

De Bazuin - Oud-Beijerland

1969

Zuid-Beijerland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1968

Piershil

Na Lang Streven - Klaaswaal

1967

Oud-Beijerland

Na Lang Streven - Klaaswaal

1966

Puttershoek

Na Lang Streven - 's-Gravendeel

1965

Goudswaard

Na Lang Streven - Klaaswaal

1964

Strijen

Na Lang Streven - Klaaswaal

1963

Klaaswaal

Na Lang Streven - Klaaswaal

1962

Klaaswaal

Harmonie - Oud-Beijerland

1961

Puttershoek

Onder Genot - Strijen Sas

1960

Goudswaard

Na Lang Streven - 's-Gravendeel

1959

Zuid-Beijerland

Harmonie - Oud-Beijerland

1958

Strijen-Sas

Onderling Genot - Strijen Sas

1957

Klaaswaal

De Bazuin - Oud-Beijerland

1956

Puttershoek

De Bazuin - Oud-Beijerland

1955

's-Gravendeel

De Bazuin - Oud-Beijerland

1954

Westmaas

Na Lang Streven - Klaaswaal

1953

Klaaswaal

Na Lang Streven - Klaaswaal

1952

Heinenoord

Wilhelmina - Numansdorp

1951

Numansdorp

Prinses Juliana - Klaaswaal

1950

Oud-Beijerland

Wilhelmina - Numansdorp

1949

Maasdam

Na Lang Streven - Klaaswaal